Hotline: 0911 67 4747 (24/7)

Vietnext - Hosting và Máy chủ cao cấp

How to reset permission for files and folders on Linux

Hẳn các bạn không ít lần đau đầu khi source code của mình nằm ở trạng thái chmod không đúng và cần phải điều chỉnh lại trong khi có quá nhiều file hoặc thư mục con, sau đây mình hướng dẫn các bạn làm điều đó qua lệnh find:

– Để reset toàn bộ files trong public_html của 1 user sang chmod 644:

find /home/username/public_html -type f -exec chmod 644 {};

– Để reset toàn bộ thư mục trong public_html của 1 user sang chmod 755:

find /home/username/public_html -type d -exec chmod 755 {};

– Để reset toàn bộ files đang ở trạng thái chmod 666 trong public_html của 1 user sang chmod 644:

find /home/username/public_html -type f -perm 0666 -exec chmod 644 {};

– Để reset toàn bộ thư mục đang ở trạng thái chmod 777 trong public_html của 1 user sang chmod 755:

find /home/username/public_html -type d -perm 0777 -exec chmod 755 {};

Ngoài ra nếu trên server/VPS của bạn có nhiều account, và bạn muốn thực hiện 1 lần cho tất cả các account này, thì bạn thay username thành ký tự *:

find /home/*/public_html -type f -exec chmod 644 {};

Hoặc:

find /home/*/public_html -type d -exec chmod 755 {};
How to reset permission for files and folders on Linux
How to reset permission for files and folders on Linux

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *