Hotline: 0911 67 4747 (24/7)

Vietnext - Hosting và Máy chủ cao cấp

Mở cổng (open port) trên Windows Server là một trong những bước cần thiết để cho phép các ứng dụng và dịch vụ truy cập vào máy chủ. Khi cổng được mở, các kết nối từ bên ngoài có thể truy cập vào máy chủ thông qua cổng đó.

Vietnext sẽ hướng dẫn chi tiết về cách mở cổng trên Windows Server:

Hướng dẫn mở cổng trên Windows Server

Bước 1: Truy cập [ Server Manager ] => [ Local Server ] => [ Windows Firewall ]

=> Bấm “Private: on” để mở cửa sổ quản lý Windows Firewall

 

mở cổng (open port) trên Windows Server
mở cổng (open port) trên Windows Server

Bước 2: Chọn “Advanced Settings

Bước 3: Chọn “Inbound Rules” => Bấm [ New Rule ] để tạo rule mới

Bước 4: Chọn loại Rule là “Port

Bước 5: Chọn Protocol là “TCP” và điền thông tin port vào mục “Specific local ports

Bước 6: Chỉ là action, ở đây chọn “Allow the connection

Bước 7: Chọn profiles mà rule sẽ áp dụng lên

Bước 8: Đặt tên cho  Rule mới => Bấm [ Finish ] để kết thúc cài đặt.


Kết quả là ta đã mở được cổng 5432 trên Windows Server

Kiểm tra kết nối tới cổng đã mở

Để kiểm tra kết nối tới cổng đã mở từ 1 máy khác, chúng ta sử dụng lệnh telnet

  • telnet <Hostname or IP Address> <Port>

Kết quả:

Nếu muốn mở cổng dịch vụ trên HDH Linux, các bạn vui lòng tham khảo bài viết: Hướng dẫn mở cổng (port) trên CentOS 7/8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *